**********Update 06-06-2013**********
CPU:
- 10 P4 3.00(524, 630, 631), Ce D 347,352,420,430 giá 70k/1e
- 04 E5700 Dual Core 3.00Ghz giá 550k/1e
HDD:
- 06 HDD Western 80GB Ata giá 150k/1e
- 10 HDD WD,SS,Hitachi,Sea dày,Sea mỏng Sata giá 260k/1e(hết bh)
- 03 HDD Samsung 160GB Sata bh 05-2014 giá 750k/1e
- 02 HDD Seagate 250GB Sata bh 05-2014 giá 800k/1e
- 03 HDD Seagate 500GB Sata giá 750k/1e(hết bh)
LCD:
- 04 LCD Wide 18.5in ACER Model: H193HQV bh FPT 27-05-2014 giá 1tr3/1e

cụ thể nhiêu đó mình sẽ up típ sau.....................
(fix xíu tiền xăng cho ae nào nhiệt tình, ae tới trước lấy trước dùm, bao test 3 ngày)
Liên hệ: 0945797598 (call trước khi tới vi mình ít khi ở nhà nha)
Địa chỉ: 46 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè.