-Em cần bán 4 con becgie con . chó đẹp đã chích ngừa 5 bệnh đầy đủ
-GIÁ BÁN : 2 triệu/ con
-Liên Hệ 01239000100 . xem chó tại VĨNH lONG
-Hình chó con và Ba Mẹ của nó cho anh em xem
-

CHó mẹ

Con Bố


cảm ơn đã xem tin!!!!