Hiện đang cần bán phoenix:
Phoenix 7 tháng : 1,6 trieu


Trai tài - gái sắc : 2,5 trieu/ 1 cap

So coi đuôi con nào dài hơn.

Phoenix baby : 2,5 tháng : 400k

Đang có 1 số chim trĩ đỏ baby:
1 tháng : 250k/ 1 cặp
2 tháng : 400k/ 1 cặp
3 tháng : 600K/ 1 cặp
5 tháng : 1 trieu / cặp
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ : Sơn : 0650 3904713
email: congtu842003@gmail.com
yahoo: congtu842003