Sim ngày tháng năm sinh nè bà con tha hồ chọn nhé
giá là từ 600k-800k
xin liên hệ 0968962222-0919188881
0948.02.10.92
0942.05.11.95
0942.19.12.95
0948.19.08.95
0945.09.06.95
0946.28.03.95
0945.11.06.90
0943.23.05.92
0943.15.01.92
0942.23.05.92
0946.28.06.92
0946.01.02.93
0947.08.08.95
0946.06.03.90
0945.18.11.90
0946.08.10.90
0945.12.03.90
0945.20.09.91
0946.03.05.92
0945.21.10.92
0944.12.02.91
0943.07.07.93
0949.06.02.93
0943.26.11.93
0948.16.05.93
0949.05.05.95
0942.20.06.92
0948.01.11.98
0946.20.02.86
0949.12.12.85
0947.08.08.90
www.simthehanoi.vn