BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI 2013
NEW LABOUR CODE IN 2013
(Sẽ áp dụng từ ngày 01/05/2013/ Put into practice from 01/05/2013)
Thời gian của giấy phép lao động 24 tháng ( trước đây 36 tháng ) Valid period of WP is 24 months (instead of 36 months)
Bản kế hoạch dự kiến tuyển dụng người lao động theo mẫu số 14 ( mẫu thay đổi là 15 ) Foreign worker recruitment plan according to form 14 (change form 15)
Để biết thêm thông tin về bản dự thảo vui lòng truy cập www.nhigia.vn mục giấy phép lao động hay quý khách gặp khó khăn trong vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi For more information about draft, please visit us at www.nhigia.vn / work permit, contact with us if you have any problems of WP

  • Trưởng văn phòng đại diện có phải thuộc đối tượng Cấp phép lao động theo luật không?
  • Is Chief Representative subject to Work Permit Application?
  • Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lao động trong thời gian sắp tới là bao lâu?
  • How is valid period of Work Permit changed under new Labour Code?
  • Những thay đổi về thủ tục hành chính ra sao? Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì?
  • How about Work Permit application procedure? What documents do you need?

NHỊ GIA – Phòng tư vấn thủ tục, thực hiện dịch vụ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG với hàng ngàn lao động nước ngoài đến Việt Nam để làm việc. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn và thực hiện các thủ tục Giấy phép lao động/ thẻ tạm trú và các dịch vụ có liên quan thay cho doanh nghiệp.
NHI GIA – has provided advice on WORK PERMIT application to thousands of foreigners working in Vietnam. We have experienced teams specializing in providing advice and applying for Work Permit/Temporary Resident Card and other services.
Với trụ sở chính ở HCM và chi nhánh ở Hà Nội … chúng tôi thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp toàn quốc: Bắc – Trung – Nam
Our head office in Ho Chi Minh City and branch in Ha Noi … are always ready to serve enterprises anywhere in Vietnam: all cities and provinces from South, Middle, to North.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm/ Our services:

  • Tư vấn chính sách lao động của Nhà nước Việt Nam quy định cho các lao động nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam.Make regulations of Vietnam Labour Law applicable to foreigners working and residing in Vietnam clear to you.
  • Tư vấn các điều kiện và thủ tục cần thiết xin cấp giấy phép lao động/ Guide requirements and procedure to apply for Work Permit
  • Tư vấn và trợ giúp người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ tại nước ngoài hoặc Việt Nam/ Provide advice and help foreign worker to arrange documents in Vietnam and abroad
  • Đại diện cho người nước ngoài/ doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấp phép lao động tại Cơ quan quản lý có thẩm quyền tại Việt Nam/ Apply for Work Permit on behalf of foreign worker/the enterprise


Bộ phận giấy phép lao động:
Ms. Diễm Phúc - Anna
Mobile: 0902 325 788 / Hotline : 158
Email: phuc.nguyen@nhigia.vn
VPGD: 108/10 Vinh Vien, P.9, Q.10, HCM
T: [+84-8] 3834 5588 | F: [+84-8] 3834 9088
Web: www.nhigia.vn