Tình hình là không có ai quản lý shop nên mình đã sang lại GEN shop và thanh lý toàn bộ sp của shop(>50 sản phẩm áo Thái Lan bao gồm: 25 áo thun;25 áo Sơmi và 1 vài quần soọc Thái Lan).

Hàng của GEN Shop là hàng nhập hoàn toàn từThái Lan không phải hàng Việt Nam,TQ nên chất lượng vải khỏi chê !!!!!!

P/S: nếu các bạn đến xem hàng và phát hiện mình lấy đồ từ VN hay TQ thì mình sẽ free luôn nguyên lô hàng cho các bạn.

Giá sang 4tr (có fix chút đỉnh cho những ai có thiện chí) !!!!

(​Bảo đảm các bạn bán hết lô hàng này thì sẽ thu về khoảng 8-9tr đồng)Nếu ai có nhu cầu, vui lòng liên hệ An (012 840 777 57) hoặc Ngân (093 814 8214)

Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm của GEN SHOP tại địa chỉ FB như sau:
https://www.facebook.com/media/set/?...5995556&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?...5995556&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?...5995556&type=3
Chúc các bạn một ngày vui vẻ và an lành :X:X:X:X:X

Dưới đây là một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:
Size: S Mã số: 016-1 - 200.000 VNĐ


50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />

Size: Free Size Mã số:289 - 160.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 354-2 - 160.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 216 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 257 - 195.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 258-1 - 220.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 176.000VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 361-2 - 200.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 160.000VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 365 - 250.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 363 - 250.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 365-2 - 250.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 016-1 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M ,L và XL Mã số: 367 - 270.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size:2 Áo Size L Mã số: 271 - 260.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L Mã số: 292 - 180.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 297 - 210.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L Mã số: 669 - 230.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 362-1 - 150.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: S Mã số: 388 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: S Mã số: 670 - 220.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: S Mã số:016 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: S Mã số: 028 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: S Mã số: 352 - 180.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 465 - 180.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 491 - 240.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 192.000VNĐ

50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 361-1 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 362-2 - 150.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 464 - 180.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: M Mã số: 016 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />

Size: M Mã số: 361 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L Mã số: 005 - 180.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L Mã số: 016-2 - 200.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 160.000VNĐ

50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L Mã số: 513 - 230.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 184.000VNĐ

50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: L và S Mã số: 387 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 591 - 240.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 592 - 240.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 364 - 250.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 358-3 - 220.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 361-2 - 200.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 362-2 - 150.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số:354 - 160.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 358-2 - 220.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />
Size: Free Size Mã số: 358-2 - 220.000 VNĐ
50sp giá 4tr(có fix))" title="Thanh lý áo thun và áo sơmi Thái Lan xách tay giá sốc (>50sp giá 4tr(có fix))" />