Mình cần thanh lí các vật dụq hamster & cún giá cực rẻ đây !!!!!


  • *Vật dụq : Nhà ngủ mua hết 25cái giá 20k/1nhà mua lẻ 30k/1nhà
  • Cầu tuột mua hết 10cái giá 20k/1cái mua lẻ 30k/1cái
  • Bình nước bi mua hết 15k/1bình mua lẻ 25k/1bình
  • Phòq tắm mua hết 5cái giá 20k/1cái mua lẻ 30k/1cái
  • *Áo cho Cún mua hết 5cái giá 25k/1cái mua lẻ 35k/1cái
  • *Sữa tắm cho Cún+dầu thơm xịt cho Cún mua hết 8chai giá 30k/1chai mua lẻ 40k/1chai
MUA TRÊN 3VẬT DỤNG ĐƯỢC TẶNG 2VẬT DỤNG TÙY CHỌN
*SỐ LƯỢNG CÓ HẠN NHA CÁC BẠN !!!!!! AI MUA ALO SĐT 01226783996