Gia đình tôi cn Bán Bit th Bán đo linh đàm: BT1-19,Din tích 281m
Trong đó din tích xây dng: 100m x 5 tng, nhà thiết kế có gara ô tô, ni tht cao cp,
Cn bán giá 25 t không thương lượng,Liên h chính ch: 0919755388 hoc 0914947166 hoặc lien hệ 0932223502 nthoavn@gmail.com,

bit th bán đo linh đàm
biet thu ban dao linh dam
bán đo linh đào
ban dao linh dam
khu đô th linh đàm