Case + Nguồn (cứng cáp) thu 50k/bộ
Main :
- Main 945 Giga, Asus Full Onboard thu 250k
- Main 945 Hiệukhác Full Onboard thu 200k
- Main G31 Giga, Asus Full Onboard thu 350k
- Main G31 Hiệukhác Full Onboard thu 300k
- Main G41 DDR2Giga, Asus Full Onboard 450k
- Main G41 DDR2 Hiệukhác Full Onboard 350k
- Main G41 DDR3 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main G41 DDR3 Hiệukhác còn BH trên 1 năm thu 500k
- Main H55 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
- Main H61 Giga, Asus còn BH trên 1 năm thu 800k
( Main đẹp và chưa sửa chữa, có fe đầy đủ - Thiếu fe trừ 20k/ cái )
CPU :
Dual Core
- Dual Core E2140 thu: 150k
- Dual Core E2160 thu: 170k
- Dual Core E2180 thu: 180k
- Dual Core E2200 thu: 230k
- Dual Core E2220 thu: 250k
- Dual Core E5200 thu: 350k
- Dual Core E5300 thu: 380k
- Dual Core E5400 thu: 400k
- Dual Core E5500 thu: 410k
- Dual Core E5700/E5800 thu: 430k
- Dual Core E6300 thu: 300k
- Dual Core E6500 thu: 350k
- Dual Core E6600 thu: 380k
- Dual Core E6700 thu: 400k
- Dual Core E6800 thu: 450k
Core 2 Duo
- Core 2 Duo E4300 thu: 250k
- Core 2 Duo E4400 thu: 290k
- Core 2 Duo E4500 thu: 300k
- Core 2 Duo E4600 thu: 350k
- Core 2 Duo E4700 thu: 400k
- Core 2 Duo E6300 thu: 280k
- Core 2 Duo E6400 thu: 300k
- Core 2 Duo E6550 thu: 380k
- Core 2 Duo E6600 thu: 400k
- Core 2 Duo E6750 thu: 420k
- Core 2 Duo E6850 thu: 450k
- Core 2 Duo E7200 thu: 450k
- Core 2 Duo E7300 thu: 480k
- Core 2 Duo E7400 thu: 520k
- Core 2 Duo E7500 thu: 600k
- Core 2 Duo E7600 thu: 650k
Core 2 Quad

- Core 2 Quad Q6600 2.4GHz/8MB/1066 thu: 900k- Core 2 Quad Q6700 2.66GHz/8MB/1066 thu: 950k
- Core 2 Quad Q8200 2.33GHz/4MB/1333 thu: 800k
- Core 2 Quad Q8400 2.66GHz/4MB/1333 thu: 1000k
Core i
- G530, G620, G630 thu 450k, 750K, 800K- G640, G650, G860 thu 850k, 900K, 950K
- Core I3 2100 3.1GHz/3MB thu: 1700k
- Core I3 2120 3.3GHz/3MB thu: 1750k
RAM :
- RAM 2 Kingmax 1GBBus 667/800/1066 thu 100k- RAM 2 loại khác 1GB667/800/1066 hết BH thu 80k
- RAM 2 Kingmax 2GBBus 800/1066 thu 250k
- RAM 2 loại khác 2GBBus 800/1066 hết BH thu 200k
- RAM 3 Kingmax, Kingston 2GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu 200k
- RAM 3 loại khác 2GB Bus 1333/1600 thu 150k
- RAM 3 Kingmax. Kingston 4GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu 350k
- RAM 3 loại khác 4GB Bus 1333/1600 còn BH trên 1 năm thu 300k
HDD:
thu mua ổ cứng seagate, Samsung còn BH giá cao****Seagate****
**HDD Seagate 80G/160G/250G SATA còn BH thu: 600k/ổ
DD Seagate 500G SATA còn BH trên 1 năm thu: 700k/ổ
HDD Seagate 1TB/1.5TB/2TB Seagate SATA còn BH trên 1 năm thu : 900k/1100k/1300K
****Samsung****
**HDD Samsung 160GB/250G SATA còn BH thu bằng Seagate
**HDD Samsung 500GB SATA còn BH trên 1 năm thu: 800k/ổ
HDD hết BH:
**HDD 80GB SATA Seagate thu 250K, Samsung, WD thu 200k
**HDD 160GB SATA Seagate thu 400K, Samsung, WD thu 350k
**HDD 250GB SATA Seagate thu 500k, Samsung, WD thu 450K
Những loại linh kiện hay máy khác vui lòng Call để được giá cao Nghe AE
__________________