Contact : kimmie 0906902981
add: 106 LLQ p3 quận 11
Em chụp cận để mọi người thấy chất lượng vải nhé , siu dày dặn và đẹp nhé hihi