Mình có em gà này,lai mỹ 50.gà đẹp.đá củng đẹp,hiện tại 2k1,gà hơi ốm..max trạng 2k3..nuôi từ nhỏ đến giờ nên củng chán.gà zin.100%.ae nào có gà tre ó mã lại đẹp,biết đá trạng 1kg thì đổi ngang..hoac thương lượng qua lại chút đỉnh..gà ko bán chỉ đổi..