pin hộp sắt các lọai
pin BL-4S_ dùng cho các dòng máy X3-02,2680,3600S,3710,7020,7100,7610................. ....

DUNG LƯỢNG 860MAH
Pin BL-4B dùng cho các dòng máy N75, N76, 2600, 2760, 2760b, 2760h, 7510, 7510 , 6111, 6170, 7370, 7373, 1606, 2660, 2760, 3606
dung lượng 700MAH

Pin BL-4J dùng chop các dòng máy C3, C4, X6,...........
dung lượng 1200 MAH

pin BL-4L dùng cho các dòng máy E63,E71,E72.............
Dung lượng 1500MAH

pin BL-4D dùng cho các dòng máy 702T, E5, E6, E7, N5, N8, N97 mini. ...
dung lượng 12000MAH

Pin BL-5CB dùng cho các dòng máy 1280,1800..........
dung lượng 860 MAH

Pin nokia BL-5B dùng cho các máy 3220, 3230, 5200, 5320, 5500, 6020, 6021, 6060, 6070, 6080, 6120, 6121, 6230, 7260, 7360, N80, N90
dung luợng 890MAH


Pin nokia BL-5U dùng cho các loại máy 8900...
dung lượng 1100MAH

PIN NOKIA BL-5F DÙNG CHO CÁC MÁY E65, N78, N93i, N95 2G, N96, 6210 Navigator, 6290
DUNG LƯỢNG 950 MAH

PIN NOKIA BL-5M DÙNG CHO CÁC MÁY 5610, 5700, 6110 Navigator, 6220 Classic, 6500 Slide, 7390, 8600 Luna
DUNG LƯỢNG 900MAH

PIN BL-5BT DÙNG CHO CÁC MÁY 2600 Classic, 7510 Supernova
DUNG LƯỢNG 870 MAH

PIN BL-6F DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY N78, N79, N95 8GB..........
DUNG LƯỢNG 1200MAH

PIN NOKIA BL-5K DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY N85, N86 8MP
DUNG LƯỢNG 1200 MAH

PIN NOKIA BL-6M DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY 3250, 6151, 6233, 6234, 6280, 6288, 9300, 9300i, N73, N93, N77
DUNG LƯỢNG 1070MAH

PIN NOKIA BL-6P DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY 6500C
DUNG LƯỢNG 830MAH

PIN NOKIA BL-6MT DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY E51, E51 ( No Camera ), N81, N82, 6720
DUNG LƯỢNG 1020 MAH

PIN DUNG LƯỢNG CAO GỒM CÓ:pin BL-4C dùng cho các dòng máy 1202, 1203, 1661, 1662, 2220 slide, 2650, 2652, 2690, 3230, 3500 classic, 5100, 6100, 6101, 6103, 6125, 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6300i, 6301, 7270, X2-00
dung luợng 2000MAH

Pin BL-5C dùng cho các dòng máy 1100, 1101, 1110, 1112, 1600, 1650, 2300, 2310, 2323 Classic, 2330 Classic, 2600, 2610, 2626, 2700 Classic, 2730 Classic, 3100, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120, 3610 Fold, 3650, 3660, 5030 XpressRadio, 5130 XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, E50, E60, N-Gage, N70, N71, N72, N91
dung lượng 2250MAH

PIN NOKIA BL-5J DÙNG CHO CÁC MÁY 5230, 5800 Xpress Music, N900, X6 ,C3-00,N900
DUNG LƯỢNG 3000MAH

PIN NOKIA BL-5CT DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY 5220, 6303, 3720 Classic, 6303i Classic, 6730 Classic, C5-00, C6-01
DUNG LƯỢNG 2300MAH

PIN BL-6Q DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY 6700C
DUNG LƯỢNG 1800MAH

pin thuờng 5C/5CA/5CB/4C/5B =30k
Pin cao cấp 4U/4B/4J/4L/4S/4CT/4D/5J/5F/5BT/5M/5CT/6F/6P/6Q/6M/6MT= 50k
- pin samsung cao cấp
pin note 1 hộp sắt = 120k

pin samsung Y, S2 vỉ = 100k

pin note 2 = 130k

pin galasy s3, s1,s2 = 100k

pin samsung X200= 40k

pin samsung L700/F490/I900/S8003/E2510/S3600/S5570/I718/S5830/S5360/I8160/I8150 = 80k
............

- pin sony cao cấp
pin BST 33/38/37/36 = 80K
pin BA 750 =100k- pin black berry cao cấp
pin CM2/DX1 = 80K

pin CS2/ CX2 ( Bóc máy ) = 100k

pin MS1 cao cấp = 140k

pin FM1 cao cấp =200k

pin O2 atom = 100k

-pin Q-mobile cao cấp
Pin vỉ : Q460/Q230/M1/F680/F73/B850/A14/A11/A10 = 60k

- pin LG cao cấp
pin KF 300/GW300/GT505/KP500 = 70K
.................
pin LTE2 cao cấp = 180k

pin LU6200 cao cấp = 160k

- pin iphone cao cấp
pin ip3= 120k

pin ip3s= 140k
pin ip4= 120k

pin ip4s= 150k
- pin HTC cao cấp
pin G11/G17/G19/HD2/G10/G6/G16/HD7 = 120K