ĐỊA CHĨ 439 KINH DƯƠNG VƯƠNG AN LẠC BÌNH TÂN DT 01289876431 EM NHẬN CUNG CẤP GÀ MĨ RẶC CHO AE CÓ NHU CẦU NUI ĐÁ TIỀN HOĂC CÃN MÁI
SỐ 1 CHUỐI BÔNG CHÂN XANH CAM LAI MĨ 1K150 HÌNH NHƯ 1K4 ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG CÁN NHƯ ĐÔI ĐŨA HẬU ĐỘ ĐẸP QUA QUA CỰA (MẠNG LỚN) GÀ CÒN HƠI TƠ GẦN 11 THÁNG GÀ ĐÃ CỰ MẠNH BỖN NÀY MAI ĐỘ VÀ SÀI CỰA DỮ LẮM NHA AE BỖN NÀY CON A NÓ BÁN CHO CHÚ BÊN TÂN PHÚ ĐÃ CÓ ĐAI RỒI NHA THÍCH HỢP CHO AE NUI ĐÁ TIỀN LỚN GIÁ 800K
SỐ 2 GÀ QUE NGỆ LAI MĨ CHÂN VÀNG CỰA KIM GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 910G 11 THÁNG GÀ BẾN ĐÁ CANH NẠP ĐÁ CHÂN XÂU RẤT CỰA MIỆNG LÔNG NẮM ĐƯỢC LÀ CHÂY CHÉT EM NÀY NÉT ĐÁ RẤT HAY NHA AE NHÌN CẶP CÁN LÀ BÍT RỒI THÍCH HỢP CHO AE NUI THÊM ĐÁ TIỀN GIÁ 650K
SỐ 3 GÀ CHUỐI GẤM CHÂN TRẮNG HỒNG XA MỒNG NGÃ TRÁI GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 900G GẦN 11 THÁNG GÀ EM NÀY ĐÁ BO TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN RẤT XÂU MIỆNG LÔNG NẮM ĐƯỢC LÀ CHÂY CHÉT THÍCH HỢP CHO AE MUA VỀ HUẤN LUYỆN THÊM EM NÀY CÓ TƯƠNG LAI LẮM NHA RẤT XUNG GIÁ 700KSỐ 4 GÀ CHUỐI CHÂN XANH VUÔNG GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG GẦN 11 THÁNG GÀ 960G EM NÀY ĐÁ CANH NẠP THÃ BOM NÉT ĐÁ CỰC HAY MẶT MŨI CAY ĐẮNG THÍCH HỢP CHO AE MUA VỀ NUI ĐÁ TIỀN 750K
SỐ 5 GÀ VÀNG MỒNG LÁ CHÂN TRẮNG 8 MÓNG ĐEN CÓ HUYỀN TRÂM NGAY CỰA 11 THÁNG GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG GÀ ĐÁ CANH NẠP LÙA ĐÁ CHÂN XÂU VÀ CỰA MIÊNG LÔNG THÌ CHÂY CHÉT GIÁ 750K
SỐ 6 (BÁN DÙM ÔNG ANH) GÀ ĐIỀU VÀNG MỒNG TRÍCH 1K450 WIN 1X ĐÁ XỖ 2-2 EM NÀY ĐÁ BO CŨA GÀ NÒI TRÊN 2K KO NHA AE MIỆNG LÔNG THÌ KHÕI BÀN GÀ LÌ NHƯ TRÂU BỊ GÀ MĨ 75% 1K3 ĐÂM BẤY BÁ MÀ KO CHẠY EM NÀY XỖ TOÀN GÀ NÒI TRỀN 2K KO NHA GÀ LỠ CHẠNG BÁN RẼ 600K
SỐ 7 GÀ BÔNG GÀ ZIN 1K50G CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 10 THÁNG GÀ CỰ MẠNH VỚI GÀ TƠ BỖN NÀY ĐÁ CỰA NHƯ SÚNG GIÁ 700K THÍCH HỢP CHO AE VỀ VÚ THÊM GÀ NÀY CÓ TƯƠNG LAI LẮM NHA