Cần bán e mấy e gà tre kiểng cho ae nao choi trạng nhỏ...
Ms1:ô bông mã lại. chân xanh.. mặt lỳ mồng cắt gà đã xỗ đc 7 lạng 2


Giá 450k fix xăng..
Ms2:chuối lửa chân xanh cán vuông có máu lai 8 tháng 7 lạng mồng ngã trái tích trắng đã cự mạnh.mưa lông ướt chụp đc 1 tấm..

450k fix xăng..
Ms3: ké thêm 1 gà lai cản mái hoặc đá lấu...Điều chân xanh 2k1 10tháng 2 hàng trơn sạch đẹp mồng ngã trái lai 50% win 2cái (xổ 3triệu) mới thua hôm chủ nhật...thả gà cai con tung zô xui nó quẹt ngay đùi ngã chưa đc 3 chân..nay đã lành ăn uống bình thường xổ xẹt ok nay để lại ae nào cản mái hoặc đá lấu chơi.gà ở ngaòi rất là đẹp đt cùi quá chụp đc mấy tấm ae tham khảo.Giá 600k fix nhẹ xăng
Chí 0937642607..Quận 12 phan văn hớn Cầu tham lương..........
ÚP Úp