AE NÀO CẦN GÀ TRE ĐÁ THÌ XEM EM NÀY ĐƯỢC THÌ ALO . GÀ CHUỐI VÀNG ,MẶT MÀY EM NÓ THÌ AE NHÌN LÀ BIẾT EM NÓ LỲ THẾ NÀO ÙI,GÀ HIỆN NẶNG 9 LANG 5 . GIÁ BÁN 650 NGÀN . ĐÁ LÔNG KHÔNG BỎ MIỆNG NHA AE VÌ BỮA XỔ VỚI CON GÀ ÔNG HÀNG XÓM .GÀ ĐANG THẢ VƯỜN MỚI BẮT VÀO NUÔI BỘI CHO DẠNG NÊN CHỤP HÌNH KHÔNG RA DÁNG NHA ,AE NÀO NHÌN HỢP NHÃN THÌ ALO 0909761499 GẶP TUẤN . MÌNH Ở THỦ ĐỨC .