Dọn kho ra đựoc cả đống đồ ae thấy mòn nào vừa ý cứ liên hệ, giá chỉ [B]