Em chuyên bán và giao dịch tại dự án chung cư kim văn kim lũ
Hiện tại, em đang bán và giao dịch các căn hộ có diện tích 59m2 và 62m2 tại các vị trí như sau:
-------------------------------
* Căn hộ có diện tích 59m2 (59,85m2)
- Tầng 5 căn 502 và tầng 6 căn 620 : giá gốc 14,5 triệu/m2
- Tầng 12 căn 1204 và tầng 15 căn 1522: giá gốc 14,5 triệu/m2
- Tầng 18 căn 1804 và tầng 20 căn 2020: giá gốc 14 triệu/m2
- Tầng 21 căn 2104 và tầng 22 căn 2220: giá gốc 13 triệu/m2
- Tầng 26 căn 2602 và tầng 27 căn 2722 : giá gốc 12,5 triệu/m2
- Tầng 31 căn 3104 và tầng 32 căn 3222: giá gốc 12 triệu/m2
- Tầng 36 căn 3602 và tầng 38 căn 3820 : giá gốc 11 triệu/m2

* Căn hộ có diện tích 62m2 (62,95m2)
- Tầng 4 căn 408 giá gốc 14 triệu/m2 và tầng 5 căn 526 giá gốc 14,5 triệu/m2
- Tầng 8 căn 816 và tầng 15 căn 1534 : giá gốc 14,5 triệu/m2
- Tầng 17 căn 1716 và tầng 19 căn 1926 : giá gốc 14 triệu/m2
- Tầng 22 căn 2208 và tầng 25 căn 2534 : giá gốc 13 triệu/m2
- Tầng 26 căn 2616 và tầng 28 căn 2826 : giá gốc 12,5 triệu/m2
- Tầng 31 căn 3108 và tầng 33 căn 3334 : giá gốc 12 triệu/m2
- Tầng 36 căn 3616 và tầng 38 căn 3826 : giá gốc 11 triệu/m2
--------------------------------
* Em chuyên bán và giao dịch tại dự án này nên em luôn đảm bảo giá bán luôn rẻ nhất
* Anh chị quan tâm muốn mua căn hộ có diện tích và vị trí như thế nào vui lòng liên hệ với em để trao đổi chi tiết hơn đến căn hộ Anh chị đang quan tâm muốn mua.
Điện thoại liên hệ - Hà Hùng: 0984.891089