Thanh lý bán 2 em chích chòe lửa 1 mùa , vì bận không có thời gian chăm sóc, chỉ cho ăn cám nên chim ít lửa, không tật lỗi mỗi con 1 giá 700k luôn lồng chợ. AE có nhu cầu xem chim tại Bến Vân Đồn F5Q4, nếu được mang về luôn liên hệ 090 8181 668 Trí. Tks
AE xem tiện up dùm nha.