Thằng bạn nó đưa vài đôi giầy nhờ bán dùm
Tình trạng: Fullbox, new 100%, hàng Original, check Store thoải mái
1/ Cavil Klein Sneaker Navy/Black 2300k size 41

2/ Nike T-Lite XL Running Man 750k size 42AE nào có nhu cầu contact sign giúp mình