Thanh lý vài cái iphone, tất cả các máy bán ra đều bao test 1 tuần, lỗi phần cứng hoàn trả đủ tiền + 1 ly cafe tạ lỗi
-Nhà có wifi ngồi test thoải máy, test mệt có cafe uống
1. IP 5 world 16g black
+Máy còn bảo hành của apple đến 20/09/2013
+Phiên bản 6.1.2 đã cài cydia
+Mọi chức năng ok
+Modem: MD634LL/A
+Se ri: DNPJDEKJDTTN
+IMEI: 01 333 000 9477 312
+Tình trạng: new 98%, mặt kính ko trầy, mặt sau không trầy, sườn không trầy, chỉ bị nhâm nhâm viền (bệnh chung của ip 5, cắn nhẹ gần chổ tai nghe)
+Giá 10t9 (không phụ kiện)
+Bao test 1 tuần, lỗi phần cứng hoàn trả đủ tiền + 1 ly cafe tạ lỗi
2. IP 4s lock 16g black
+Mạng Spring
+Phiên bản 6.1.3
+Máy new 98%
+Giá 5t9 (không phụ kiện)
+ Tặng sim ghép TP sim xài như quốc tế, tin nhắn và 3g ok
+Bao test 1 tuần, lỗi phần cứng hoàn trả đủ tiền + 1 ly cafe tạ lỗi
3. IP 3gs 16g black
+Vỏ hơi xấu (thay vỏ mới 100k là leng keng)
+Main zin bao thày thợ xem main
+Giá 1t9 (không phụ kiện)
+Bao test 1 tuần, lỗi phần cứng hoàn trả đủ tiền + 1 ly cafe tạ lỗi
4. Ipad 1 64g 3g wifi
+Máy bị cấn 4 góc
+Xài ok, wifi mạnh, 3g vu vi
+Giá 4t2 (không phụ kiện)
+Bao test 1 tuần, lỗi phần cứng hoàn trả đủ tiền + 1 ly cafe tạ lỗi