[TR="class: cms_table_title cms_table_product_table_list c27"]
[TD="width: 5%, colspan: 2"][/TD]
[TD="width: 80%"]Tên sản phẩm
[/TD]
[TD]Giá bán
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]31[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin IBM X40H 4400mAh
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /
[/TD]
[TD]550.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]32[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell Mini 10 (6 Cell, 4800mAh)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]550.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]33[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell A840 4800mAh
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]550.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]34[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell N5010 (6 Cell, 5200mAh)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Studio / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]550.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]35[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell E4300 (6 Cell, 4800mAh)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]560.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]36[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell E5400 4400mAh
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]560.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]37[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin DELL E6400, E6500 (6 Cells)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 4.5h / Dung lượng(mAh): 7600 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]560.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]38[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Dell 710MH (8Cell, 4400mAh)
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /
[/TD]
[TD]570.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]39[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Acer TM3000 4800mAh
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]580.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Lenovo IdeaPad Y330, U330 (6Cell, 4400mAh) ( 55Y2019; L08S6D12) Oem
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]590.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]41[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Lenovo IdeaPad Y330, U330 (6Cell, 4400mAh) ( 55Y2019; L08S6D12) Original
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
[/TD]
[TD]590.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]42[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin ThinkPad R40e (6 Cell, 4400mAh) (08K8218 / 92P0987 / 92P0988 / 92P0989 / 92P0990 / FX00364) (4400 mAh)
Hãng sản xuất: IBM / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
[/TD]
[TD]600.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]43[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin IBM ThinkPad R40, R32 Series (8 Cell, 4400mAh) (02K7054 02K7055 02K7056 FRU 02K6928 FRU 02K7053 FRU 02K7057 )
Hãng sản xuất: IBM / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4000 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /
[/TD]
[TD]600.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]44[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin IBM Thinkpad X41T ( 8 Cell, 4400mAh) (IBM 73P5167, IBM 73P5168, IBM 92P1085, IBM FRU 92P1082, IBM FRU 92P1083, IBM FRU 92P1084, IBM FRU 92P1085, IBM FRU92P1082, IBM FRU92P1083, IBM FRU92P1084, IBM FRU92P1085)
Hãng sản xuất: IBM / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /
[/TD]
[TD]600.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_list cms_table_product_table_list"]
[TD="class: cms_table_No, align: center"]45[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD]Pin Lenovo G460, G470, G560, G570, B460 ( 6Cell, 4400mAh) (57Y6454; L08S6Y21) OEM
Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
[/TD]
[TD]600.000 VNĐ

Trong kho: 1
Mua hàng[/TD]
[/TR]