Do đang có như cầu mở rộng vườn , đâu tư lại vườn làn be bé ở nhà nến cần cho mấy em iu đấu ra đi .
Bác nào yêu Lan thì liên hệ em nhé.
Em long tu đá 13 ngọn 250k.Em long tu lào 17 ngọn đẹp hàng hoa tết nhé ; 550kEm ngọc điễm thái 3 cây 6,7 cặp lá 1t2Em ngọc điễm rừng hàng to khỏe 2 cây 8,9 cặp lá 1t7


Ai cần liên hệ em nhé : 0945778976
Xem cây tại quận 7 Bác nào thích thì em ủng hộ em nhé