Nói chung là không rảnh ,cu mồi mà để hoài thì lại kém phong độ nên cho em nó về với người mới
Gồm có
1 com mồi và 2 con lỡ , giá cả ae alo thương lượng
01274 865 815