xin mod cho vài ngày nha.
hàng mới về chưa phân loại và giá cuu thể. anh em ai cần món nào gọi giúp nhe.
nhìn hình chọn máy nha.
thanks you.
A. Duẩn 0902513038
anh em nhìn hình jup nha. giá thì goi cho mình


Anh em nào cần gọi jup minh nha.
còn nhiều lắm mà chưa có thời gian úp lên