gà mỹ lai asil cho ae đây
số 1......gà mỷ lai asil , nặng 8 lạng (max 8l5} , gà hơn 10 tháng , bổn gò công, chân trắng vuông rảnh 2 hàng trơn ,hâu độ chân nhỏ như cây đũa lối đá canh, nap,lùa tố độ , gà đã cắt lông và vô lớp nghệ mỏng cho cứng gà.....bao chưa qua cựa sắt giá: 750k (fix xăng)
ms2...điều bông chan vàng (lai máu asil ) 8 lang, gà 8,9 tháng,max 9lang, chưa đụng công lông, gà đã chiu cự nhưng còn rất nhát người gia em no ra đi la (500k) fix xăng....hà nhat nên chụp hko duoc ae thông cảmanh em nao can lien he hieu call 01228412496 chay toi bv an bjnh goi mjnh ra don ae nao hop nhan thj call mjnh