Vài con gà lai và mỹ rặc bán giá fix mạnh cho ai có nhu cầu nuôi hay làm giống,tất cả đều là gà bổn nhà đổ ra và chơi xưa nay nên bao anh em yên tâm về bổn bang và cựa nẻo,topic của mình gà như thế nào mình ghi rõ ràng Ae ưng ý cứ xem kỹ có gì alo cho mình.
MS1 : gà điều bông chân thau đuôi lao,cánh dán ,mồng dâu chập trái,hai hàng trơn ,lai 50%.
+cân nặng :1kg050g
+thành tích : gà 8 tháng 5 zin 100%
+gà tơ cự nhẹ gà lạ .
+ giá :800k(nofix)

MS2 : gà mái tre lai 90% gần như rặc chuối chân thau(gà cha lai 75% ,gà mẹ mỹ rặc).
+cân nặng :7 lạng 5
+thành tích : gà mới bỏ con đang chịu trống đẻ lại lứa thứ 2 được 2 trứng.
+ giá :700k(nofix).