[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[B]Xả hàng bộ hình khối nhựa và xốp giá cực tốt !!!!! HOT - tuyet nga[/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000]Nhân dịp ngày Tết thiếu nhi 1-6, và kì nghỉ hè của các e học sinh cong ty [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#FF0000][B][I]Tuyet Nga [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B][/I]thực hiện chương trình giảm giá khuyến mại cực kì hấp dẫn. Với nhiều hình thức giảm giá và khuyến mại hấp dẫn. Chi tiết cụ thể như sau :

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]1- Bộ khối xốp loại to- Bằng xốp 102 khối hình cơ bản- Hàng nhập khẩu Đài Loan - Giá [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000]Sale off : 1.600.000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 1.900.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000])-cung cấp bởi tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B]
[B] [IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Khi_xp.jpg[/IMG][/B]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000]1.2-Bộ khối xốp loại 60 khối hình cơ bản- Hàng nhập khẩu Đài Loan - Giá Sale off : 1.25[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000]0.000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 1.604.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]) -cung cấp bởi tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] 1.3-Bộ khối xốp nhỏ loại 68 khối hình cơ bản- Hàng nhập khẩu Đài Loan - Giá Sale off : 625.[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000]000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 910.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]) -cung cấp bởi tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] 1.2-Bộ khối xốp loại 40 khối hình cơ bản- Hàng nhập khẩu Đài Loan - Giá Sale off : 500[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000].000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 756.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]) -cung cấp bởi tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000]2- Bộ lắp ghép [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000]lăng bác b[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000]ằng gỗ- Hàng nhập khẩu Đài Loan - Giá Sale off : 300[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000].000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 425.000-670.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000])[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B]
[B] [IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Xp_hnh_lng_bc.jpg [/IMG][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000]3- Bộ hình khối nhựa - Hàng Việt Nam - Giá Sale off : 16[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#FF0000].000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000](Giá thị trường 28.000-49.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] VNĐ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000])[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#BF8F00][/B]
[IMG]http://nganha.edu.vn/wp-content/uploads/2011/10/bo-hinh-khoi-1024x731.jpg[/IMG]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]MỌI NGƯỜI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#833C0B][B]Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#833C0B]ặc biệt nhân dịp 1-6 Tuyet Nga miễn phí vận chuyển và lắ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#833C0B]p đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#833C0B]ặt với tất cả các đơn hàng trong nội thành Hà Nội có giá trị trên 50tr. Mọi chi tiết xin liên hệ : MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Segoe UI Symbol][SIZE=1][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]