+ Tòa nhà văn phòng nằm trên tuyến đường Pasteur - Quận 1 - Hồ Chí Minh được xây dựng 6 tầng - 2 hầm, diện tích 1 sàn đạt m2. Hiện nay chúng tôi cần cho thuê một vài diện tích như sau: [B]

Miễn trung gian/quảng cáo khác[/CENTER]