- 1 bộ pin gồm 4 cục pin 1700mA và bộ sạc Duracell xách tay từ mỹ về giá nguyện bộ là 550K
- 4 cục pin durall cell 2000mA nguyên chưa sử dụng xách tay từ mỹ về giá 230K

Tât cả mới 100% chưa sử dụng giá đã fix rồi nhe
Liên hệ : 31 Tân Khai, P4, Tân Bình
DT : 0973843384 Tân