CHUYÊN CUNG CẤP CHIM TRĨ GIỐNG,GÀ ĐÔNG TẢO THUẦN CHỦNG,CHIM TRĨ 1THÁNG TUỔI,2THÁNG TUỔI,3THÁNG TUỔI VÀ CHIM HẬU BỊ 6-7THÁNG TUỔI:LIÊN HỆ: 0917 882899 GẶP NGUYÊN.