[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 7"]Loa Nghe Nhạc Dành Cho Iphone[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Ipig Iphone[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa hình con heo, dùng cho iphone[/TD]
[TD="colspan: 2"]710k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Ipig[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa hình con heo, dùng thẻ nhớ và usb[/TD]
[TD="colspan: 2"]710k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Khuếch Đại[/TD]
[TD="colspan: 2"]Khuếch đại âm thanh, for iphone 4 & 4S[/TD]
[TD="colspan: 2"]100k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 7"]Loa Vi Tính – HAPPY TIME[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT 365/ 360[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]68k BH:3t[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT- 617/ 517[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]80k / 118k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT - 126[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]60k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT - 510 / 109[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]95k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT – 717/ 817[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]165k / 115k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HT–168/160/163[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loa dùng máy vi tính Happy Time[/TD]
[TD]70k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 7"]
Loa nghe nhạc thẻ nhớ và
USB[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MPV-670B[/TD]
[TD]Loa lớn dùng usb và thẻ nhớ[/TD]
[TD="colspan: 2"]300k BH:3t[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TS-229[/TD]
[TD]Loa hình xe hơi mini[/TD]
[TD="colspan: 2"]70k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DL-15[/TD]
[TD]Loa Daile hình xe hơi Daile[/TD]
[TD="colspan: 2"]220k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Heineken/555[/TD]
[TD]Loa bia Heineken/ thuốc lá 555[/TD]
[TD="colspan: 2"]68k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SU-05/ 02[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ[/TD]
[TD="colspan: 2"]120k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MPV-121/ 150[/TD]
[TD]Loa dùng thẻ nhớ Daile[/TD]
[TD="colspan: 2"]145k / 130k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]A8 / A9[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ[/TD]
[TD="colspan: 2"]115k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DL-155[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ Daile[/TD]
[TD="colspan: 2"]140k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MN-01[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ Kaidaer[/TD]
[TD="colspan: 2"]150k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MD-05[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ Music Angle[/TD]
[TD="colspan: 2"]175k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KS-328/333/338[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ[/TD]
[TD="colspan: 2"]130k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KL-A1/A4/A5[/TD]
[TD]Loa dùng usb và thẻ nhớ KLivien[/TD]
[TD="colspan: 2"]175k / 220k / 220k BH:3t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]Máy nghe nhạc[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mp3/ Mp3 MH[/TD]
[TD="colspan: 2"]Máy Mp3 Dùng thẻ nhớ[/TD]
[TD]40k / 80k BH:6t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mp3 Angry Bird[/TD]
[TD="colspan: 2"]Máy Mp3 Dùng thẻ nhớ Angry Bird[/TD]
[TD]45k BH:6t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mp4 / Mp4 G6[/TD]
[TD="colspan: 2"]Máy Mp4 Thẻ Nhớ/ Gen 6 bộ nhớ trong 4gb[/TD]
[TD]160k / 255k BH:6t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mp5 / PSP[/TD]
[TD="colspan: 2"]Máy Mp5 / Máy Game PSP[/TD]
[TD]550k / 650k BH:6t[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]