CHÀO AE 5 GIÂY CHÚC AE 1 NGÀ ĐẦY MAY MẮN.!
MÌNH XIN PHÉP VÀO THẲNG VẤN ĐỀ LUÔN KHỎI TỐN TIME CỦA AE.!
SỐ 1: TRE BỔN
+__. KHÉT CHÂN XANH, LAI 50 NHƯNG ĐUÔI KO BEN.10,5 THÁNG.
+__. CÂN NẶNG: 1K1 ĐÚNG,TƯỚNG CAO RÁO. DÁNG MẠNH DÀI ĐÒN,
+__. CẶP CÁN NHỎ XÍU. CHÂN TRÁI HUYỀN CHÂM, CHÂN PHẢI 2 HANG TRƠN,
+__. LỐI ĐÁ: GÀ TƠ MỚI NHẤP THỬ GÀ. ĐÁ ĐÒN LỚN, NAP DỨC KHOÁT,THẢ BƠM.
BAO MIỆNG LÔNG.!
+__.AE ĐEM GÀ =THÁNG QUA TEST
+__. ĐẶC BIỆT LÀ BAO ZIN. NẾU AI NÓI GÀ CHƠI RỒI 1 ĐỀN 10 GIÁ TRỊ GÀ.
+__
http://www.uphinh.vn/image/view/1141049.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141054.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140951.jpg

http://www.uphinh.vn/image/view/1140954.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140955.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140962.jpg
+__. GIÁ: 1T5
SỐ 2:TRE NỌC:
+__. XÁM VÀNG LAO.CHÂN VÀNG.LAI TRÊN 50.MÙA LỞ,! WIN 3 ĐANG ĐỔ MÁI.
CHƯA RỚT LÔNG NHÉ
+__. CÂN NANG: 1K230 ĐÚNG.MÒNG DÂU LÁ ĐỨNG,!
+__. CHÂN CẲNG ĐẸP( XẤU AI CHỌN LAM NỌC CHO MỆT.)
+__. ĐÁ DÀN NAP VÀI CHÂN LÀ CÓ KẾT QUẢ.BAO MIỆNG LÔNG.!
+__.
http://www.uphinh.vn/image/view/1141055.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140982.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140984.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140996.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1140992.jpg
+__GIÁ: 1T
SỐ 3: TRE NỌC,GÀ CẢN MÁI. 1K2 ĐÚNG.
+__. GÀ VẸO LƯỜNG.
THÍCH HỢP ĐỔ MÁI LẤY GIỐNG.(XIN NÓI TRƯỚC KHỎI TỐN TIME AE QUA XEM)
+__. ĐIỀU CHÂN VÀNG.LAI TRÊN 75.CHÂN 2HANG2 TRƠN.
VUÔNG RẢNH.CẶP CÁN RẤT TỐT.
+__.

http://www.uphinh.vn/image/view/1141056.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141057.jpg
+__. GIÁ: FIX 700K
SỐ 4: MÁI BỔN.
+__. CHUỐI CHÂN XANH. 0.8KG. LAI 25
+__. BỔN BẾN TRE.ĐANG CHỊU TRỐNG.
+__. CHIA BỚT VÌ NHIỀU GÀ QUÁ.
http://www.uphinh.vn/image/view/1141058.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141061.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141019.jpg
+__. GIÁ: 400K
SỐ 5: MÁI BỔN.
+__. VÀNG CHÂN NƯỚC CƠM. 0.78KG. LAI 25.
+__. BỔN GÀ LAI DƯỚI BẾN TRE.MẶT MÀY CHÂN CẢNG NHÌN LÀ BIẾT NGAY MÀ
+__. ĐANG KÊU Ổ RẦM RẦM. CHIA BỚT VÌ NHIỀU GÀ QUÁ.
http://www.uphinh.vn/image/view/1141029.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141032.jpg
+__. GIÁ: 450K
SỐ 5: MÁI BỔN.
+__. VÀNG CHÂN XANH. TICH BẠC ĐUÔI BEN ÍCH 0.84KG. LAI 25.
+__. BỔN GÀ LAI DƯỚI BẾN TRE.MẶT MÀY CHÂN CẢNG NHÌN LÀ BIẾT NGAY MÀ
+__.CHIA BỚT VÌ NHIỀU GÀ QUÁ. ĐANG ĐƯỢC A XÁM CHĂM SÓC KỶ.
http://www.uphinh.vn/image/view/1141037.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1141038.jpg
+__. GIÁ: 500K.

+__. GIÁ MONG MUỐN LÀ NHƯ VẤY AE TRẢ GIÁ LỊCH SỰ DÙM NHÉ.
+__. AE NÀO THẤY HỢP NHẢN NHỬNG EM GÀ TRÊN.
THÌ HẢY ALO CHO MÌNH NHÉ.
+__. SĐT: 0932038060 .
+__. MÌNH TÊN VIỆT NHÀ Ở QUẬN 9
+__, AE TỚI NGẢ 4 THỦĐỨC (SIÊU THỊ COOP.MAX) CHẠY VÀO ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT =>> TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ==>> QUA CẨU BẾN NỌC ==>> CHAY TỚI NGẢ 3 CÓ CÂY XĂNG LÀ TỚI NHÀ.
+__. LƯU Ý: TỪ SIÊU THỊ COOP.MAX CHỈ CHẠY TRÊN 1 ĐƯỜNG THẲNG NHÉ. KHOẢNG 4KM LÀ TỚI NHÀ.