Những nhà bán lẻ cũng có thể thuê những khu đất trống và tự mình xây những cửa hàng nhà container , vừa dễ dàng lắp đặt, lại tháo dỡ di chuyển nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh hay khi chủ đất muốn lấy lại đất.Nếu chúng ta áp dụng mô hình này có hiệu quả thì đây sẽ là một hướng đi khả quan cho lĩnh vực xây dựng và bán lẻ của Việt Nam.