cần tiền bán chào mào bạch tạng.đặc điểm trắng toàn thân,mắt đỏ,mỏ đỏ,chân đỏ giá 160 triệu.
l
em thứ 2 chào mào bông 60% giá 70 triệu.

còn 1 em cu bông 70% giá 30 triệu.ace nào hốt liên hệ :0976.357.444