cần tiền bán chú chào mào bạch tạng,mình trắng,mắt đỏ,mỏ đỏ,chân đỏ giá 160 triệu.
hình em nó đây:
địa chỉ liên hệ:0976357444