Vì không có thời gian chăm sóc nên bán
2 chú chào mào Huế giá 500/ chú ( không có lồng)
Điện thoại Anh Bảy : 0903 848 876 ( thời gian gọi 9h sáng tới 11h trưa, nhà ở gần cầu nhị thiên đường, quận 8)