Sáng nay nhà em mới lưới được con cá có hình dáng giống cá sủ vàng nặng 11kg. Nhà em cũng chưa biết con này con cá gì mong ae tư vấn hộ

Liên hệ: Việt 0978.626.628
Giá thương lượng