TBH Computer
Địa Chỉ: 280/7 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh
Số ĐT: 0903.863.684 Long

Y!M: TBHCOMPUTER01 (Add Nick thoải mái)