Trước có xài máy chuyên dụng, nay đổi máy kts rồi nên ko xài tới cái chân này nữa.
Mua khoảng 1 năm, xài đc 1, 2 lần, từ khi xài máy mini thì treo ở nhà.
Nay tìm lại thấy đăng lên cho ae nào cần
Chân còn khá mới nên khỏi chụp hình
Tên SP: Tripod Digipod TR 564
Trước mua ở tiệm bán máy chụp hình gì gần quảng trường là 450k
Bán lại: 250k
ĐT:0188.798.7282
Địa chỉ: Cổng 2 Biên Hòa ĐN (Tới cổng 2 Call dẫn vô nhà, vì trong chợ rất khó tìm)
Hình trên mạng: