Cần bán 1 iphone 4s, new 100%, Black, hàng (LL), trùng 3 imei. Giá 10tr5 ( fix cho a e nhiệt tình ).
Và 1 iphone 4, new 98%, Black, hàng (LL). Giá 6tr5 (fix cho a e nhiệt tình ).
Liên hệ : 01226676588
Địa chỉ : 207/7 Nguyễn Văn Đậu,f11, Qbình thạnh.