như tiêu đề, máy còn mới nên mình nợ tấm hình nhé, phụ kiện đầy đủ, không trầy.16gb world.
liên hệ: O987OO2552
yh:tidus_ntl
thanks