[FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial][B]Babyone chuyên cung cấp [URL="http://babyone.vn/may-xay-braun-fatz-121.htm"]máy xay braun[/URL], [URL="http://babyone.vn/may-xay-braun-fatz-121.htm"]máy xay cầm tay braun[/URL][/B][/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR][/SIZE]


[LIST][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1409_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_530_sauce_dau_inox.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1409_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_530_sauce_dau_inox.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-530-sauce-dau-inox-1409.html"]Máy xay cầm tay đa năng Braun MR 530 Sauce (đầu inox)[/URL]
Giá bán :1.570.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1842_may_xay_da_nang_braun_mr_540_bchc_600watt_dau_inox_xay_da.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1842_may_xay_da_nang_braun_mr_540_bchc_600watt_dau_inox_xay_da.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-540-bchc-dau-inox-xay-da-1842.html"]Máy xay đa năng Braun (MR 540 BCHC) (đầu inox, xay đá)[/URL]
Giá bán :1.985.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_3111_may_xay_da_nang_braun_mr550.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_3111_may_xay_da_nang_braun_mr550.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-550-dau-inox-va-cat-lat-3111.html"]Máy xay đa năng Braun MR 550 (đầu inox và cắt lát)[/URL]
Giá bán : 2.290.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_3178_may__xay_cam_tay_fatzbaby.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_3178_may__xay_cam_tay_fatzbaby.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-fatzbaby-fb5005cb-3178.html"]Máy xay cầm tay Fatzbaby FB5005CB[/URL]
Giá bán : 420.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_3112_may_xay_cam_tay_bosch.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_3112_may_xay_cam_tay_bosch.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-bosch-msm-6250-3112.html"]Máy xay cầm tay Bosch MSM 6250[/URL]
Giá bán : 1.345.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_2940_may_vat_cam_braun_mpz9.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_2940_may_vat_cam_braun_mpz9.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz9-2940.html"]Máy vắt cam Braun MPZ9[/URL]
Giá bán : 710.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_2348_may_xay_cam_tay_don_nang_braun_mr100_300w_dau_nhua.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_2348_may_xay_cam_tay_don_nang_braun_mr100_300w_dau_nhua.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-don-nang-braun-mr100-300w-dau-nhua-2348.html"]Máy xay cầm tay đơn năng Braun MR100 - 300w (đầu nhựa)[/URL]
Giá bán :760.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1841_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_320_omelette.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1841_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_320_omelette.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-320-omelette-1841.html"]Máy xay cầm tay đa năng Braun MR 320 Omelette[/URL]
Giá bán : 1.270.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1527_may_xay_farlin_top_244.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1527_may_xay_farlin_top_244.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-farlin-top-244-1527.html"]Máy xay Farlin TOP 244[/URL]
Giá bán : 546.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1526_may_xay_da_nang_braun_mr_530_bolognese.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1526_may_xay_da_nang_braun_mr_530_bolognese.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-530-bolognese-1526.html"]Máy xay đa năng Braun MR 530 Bolognese[/URL]
Giá bán : 1.405.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1410_may_xay_thuc_pham_cam_tay_braun_mr400_450watt_mr_300_soup.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1410_may_xay_thuc_pham_cam_tay_braun_mr400_450watt_mr_300_soup.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-braun-450watt-mr-300-soup-1410.html"]Máy xay cầm tay Braun 450watt (MR 300 Soup)[/URL]
Giá bán : 825.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1408_may_xay_cam_tay_inox_braun_mr_500_soup_600wtt.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1408_may_xay_cam_tay_inox_braun_mr_500_soup_600wtt.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-inox-braun-mr-500-soup-600wtt-1408.html"]Máy xay cầm tay inox Braun MR 500 Soup (600wtt)[/URL]
Giá bán : 1.225.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1407_may_vat_cam_braun_mpz6.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1407_may_vat_cam_braun_mpz6.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz6-1407.html"]Máy vắt cam Braun MPZ6[/URL]
Giá bán : 540.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][*][SIZE=4][URL="http://babyone.vn/media/product/250_1406_may_ep_hoa_qua_braun_mp80_600w.jpg"][IMG]http://babyone.vn/media/product/250_1406_may_ep_hoa_qua_braun_mp80_600w.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://babyone.vn/may-ep-hoa-qua-braun-mp80-600w-1406.html"]Máy ép hoa quả Braun MP80 (600W)[/URL]
Giá bán : 1.600.000 VND
[URL="http://babyone.vn/includes/images/cart.png"][IMG]http://babyone.vn/includes/images/cart.png[/IMG][/URL][/SIZE][/LIST]

[SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial]

[LIST][*][B][COLOR=#FF0000]Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Siêu thị mẹ và bé Babyone[/COLOR][/B][B]
[COLOR=#FF0000][B]Tell : 04. 3562.7661 / 0902.614.688 / 0973.912.903[/B][/COLOR][B]
[COLOR=#FF0000][B]Yahoo: [B][COLOR=#FF0000][B] 04. 3562.7661[/B][/COLOR][/B][/B][B] / quangtu_nd2003[/B][/COLOR][/B][B][B]
[COLOR=#FF0000][B]Web: [URL="http://babyone.vn/"]babyone.vn[/URL][/B][/COLOR][B]
[COLOR=#FF0000][B]Địa chỉ: Số 68, Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, HN[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/LIST]
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]