Do du dung 01 router linksys wrt160n nen ban lai gia 450N bao test 3n (con nguyen tem het bao hanh)
Ai co nhu cau lien he
139/33 Da Nam Phuong 3 quan 8
Dien thoai: 0908 455 139 Long