NHƯ TÊU ĐỀ CÓ ÔNG CHÚ ĐEM MÁY QUAY PHIM VỀ MÀ KHÔNG BIẾT SỬ DỤNG NÊN BÁN LẠI CHO AI CHUYÊN NGHIỆP...
TIỂU SỬ VỀ EM NÓ ĐÂY :
HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG ....AI CHUYÊN NGHIỆP NHÌN HÌNH ĐÁNH GIA NHÉ .....MÌNH CŨNG KHÔNG RÀNH LẮM


CUỐI CÙNG VÀ GIÁ + HẾT PHỤ KIỆN ĐI THEO...2,500 USD QUÁ ĐẸP

++++++++KÉ THÊM 1 EM NỮA
EM NÀY MÌNH CŨNG KO BIẾT SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO CHỈ BIẾT GIÁ LÚC MUA BÊN ĐÓ THUI...

GIÁ EM ĐÓ ....800 USD

LIÊN HỆ: HIẾU 0902.828.798
ĐỊA CHỈ ...THỦ ĐỨC
XIN CÁM ƠN