mình có được hơn 100 cặp chim bố mẹ mỗi tháng ho ra hon 100 cặp bồ câu non ra ràng mỗi con nạng hơn 400g
ae nào cân thì lh mình mình sẻ đề lại giá rẻ cho ae bào láy hàng lau dài
ae nào cần thì lh minh 0909405652 gặp nguyên mình có thể đi giao cho ae nào cần