Dép đúc giá gốc. Chỉ từ 15.000.
(Cập nhật ngày 9/6/2013)
Bảng giá dép đúc
Mã hàng
Giá bán sỉ
A-22 29,500
1308 35,500
SD-B01 29,500
SD-A08 32,000
SD-176 28,500
7215 28,500
SD-20A 32,000
SD-706 28,500
SD-929 29,500
SD-1279 29,500
SD-1318 34,000
SD-7072 27,500
SD-B01 29,500
SD-999 29,500
SD-1307 32,000
SD-1313 30,500
SD-1388 32,000
SD-7267 30,500


(Lấy số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất)Còn rất nhiều mẫu mã khác, vui lòng liên hệ để lấy mẫu.

Tạp Hóa Mini Online – A.Văn
Siếu Khuyến Mãi , Giá Rẻ - Chuyên bán sỉ - bỏ mối các tỉnh
Số ĐT : 0906396077 (A.Văn)
Địa chỉ: 185 Cao Văn Lầu , P.2, Q.6
Mã hàng A-22


Mã hàng 1308


Mã hàng SD-B01


Mã hàng SD-A08


Mã hàng SD-176


Mã hàng 7215


Mã hàng SD-20A


Mã hàng SD-706


Mã hàng SD-929


Mã hàng SD-1279


Mã hàng SD-1318


Mã hàng SD-7072


Mã hàng SD-B01


Mã hàng SD-999


Mã hàng SD-1307

Mã hàng SD-1313


Mã hàng SD-1388


Mã hàng SD-7267


Bảng giá dép đúc
Mã hàng
Giá bán sỉ
A-22 29,500
1308 35,500
SD-B01 29,500
SD-A08 32,000
SD-176 28,500
7215 28,500
SD-20A 32,000
SD-706 28,500
SD-929 29,500
SD-1279 29,500
SD-1318 34,000
SD-7072 27,500
SD-B01 29,500
SD-999 29,500
SD-1307 32,000
SD-1313 30,500
SD-1388 32,000
SD-7267 30,500


(Lấy số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất)Còn rất nhiều mẫu mã khác, vui lòng liên hệ để lấy mẫu.

Tạp Hóa Mini Online – A.Văn
Siếu Khuyến Mãi , Giá Rẻ - Chuyên bán sỉ - bỏ mối các tỉnh
Số ĐT : 0906396077 (A.Văn)
Địa chỉ: 185 Cao Văn Lầu , P.2, Q.6