BÁN 3 TRỐNG TRE LAI 4 MÁI TRE LAI
1.GÀ tre we lai máu ASIL , nặng 9,5 lạng , chân vàng vuông 2 hàng trơn , chân nhón , gà hơn 11 tháng , lối đá nạp lùa bo lớn miệng lông suốt , lông lưng , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông , mới cắt mồng vì bị che mắt , giá : 850k


2. gà tre chuối lai máu , nặng khoản 1 kí , chân trắng huyền trâm cựa , gà 11 tháng chậm cựa , lối đá nạp lừ bo lớn , miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá ; 750k

3. gà tre điều vàng , nặng 9 lạng yếu , chân vàng 2 hàng trơn , gà gần 11 tháng đả bể đầu cựa , lối đá canh nạp miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá ; 550k

VÌ GÀ MÁI NHIỀU QUÁ THANH LÍ BỚT
4. GÀ mái chuối lưa lai mỉ 25 , nặng 7 lạng , chân vàng nhỏ 2 hàng trơn , gà đả đẻ 1 lứa giá ; 400k

5. gà mái điều lai , nặng 7 lạng max 8 lạng mái tơ , chân xanh 2 hàng trơn cao gà giá 400k

6. gà mái ô lai , nặng 7 lạng max 7,5 lạng , mái tơ , chân vàng điểm nhỏ cao gà giá : 350k7. gà mái điều lai máu asil , nặng 7 lạng , mới đẻ chứng so , chân vàng trắng nhỏ cao 2 hàng trơn giá : 350k

ĐÂY LÀ GIÁ BÁN MÔNG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG SIP
ĐC: NAHF MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1 A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M ĐI VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP A 7 , ĐT: 0909261269