Mình Rã xác nhiều laptop cần Bán 20HDD 2.5 ATA .
10 cái HDD 80G 2.5 ATA 350K/1 cái.
6 cái HDD 60G 2.5 ATA 300K/1cai
2 cái HDD 40G 2.5 ata 280K/1 cái.
2 cái HDD 30G 2.5 ata 250K/1 cái
Và 4 thanh Ram 1G DDR của laptop Buss 333. Giá 300K/1 cây.
LH: 180 lạc long quân q11 ĐT: 0909996378.