Dịch vụ Tin Học tại nhà:
+ Cài win XP, Win 7, Win 8 bản quyền PC & Latop có đầy đủ driver,các ứng dụng cơ bản: 90k
[B]========> Win 8 Win 7 Win XP >>Mình nhận làm tại nhà cho mọi người Yên tâm+Bảo đảm uy tín nhé