Chào cả nhà,
Mình cần tìm nhà mới cho 2 con vàng đực F1 sau:
Thông tin chó cha mẹ:
Chó cha tên Bưởi, Số đăng ký: SP SPH D0027; Số chip: 90001 20009 26957
Được đánh giá Exellent trong Show tháng 4/2012
Chó mẹ tên Bắp; Số đăng ký: SP SPH D0087; số chip: 90001 20009 63447
Thông tin chó con:
1. vàng đực mặt nạ đen, tên đăng ký: Q7-01; số đăng ký: SPSPH E0112; mã số chip: 90001 20009 81253
2. vàng lửa, tên đăng ký: Q7-02; số đăng ký: SPSPH E0113; mã số chip: 90001 20001 80562
Liên hệ:
130 Lê Văn Lương Quận 7
0909614007 Phú
Hình chó cha:
[IMG][/IMG]
Hình chó mẹ:
[IMG][/IMG]
XX:
[IMG][/IMG]
Hình con vàng mặt nạ đen:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Đực vàng lửa:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]